W KAŻDY PIĄTEK ZAPRASZAMY NA KARAOKE :)
STARTUJEMY OD 20:00
NAJLEPSI WYGRYWAJĄ „SZAMPANIKA” :)