W KAŻDY PIĄTEK ZAPRASZAMY NA KARAOKE :)
STARTUJEMY OD 21:00
NAJLEPSI WYGRYWAJĄ „SZAMPANIKA” :)